En byggarbetsplats är inte komplett utan bodar och toaletter. På Evakurent erbjuder vi ett brett utbud av moduler som enkelt installeras och är lätta att använda. De bodar vi erbjuder är en perfekt lösning för lunchrasten och för det kontorsarbete som behöver göras.

För prisuppgift, bokning och för att ta del av hela vårt sortiment kontakta ER Maskinuthyrning på 011 – 10 25 40 alternativt e-post order@ermaskinuthyrning.se.