Bodvagnar

Bodar & containrar

En byggarbetsplats är inte komplett utan bodar och toaletter. På Evakurent erbjuder vi ett brett utbud av moduler som enkelt installeras och är lätta att använda. De bodar vi erbjuder är en perfekt lösning för lunchrasten och för det kontorsarbete som behöver göras.