Fallskydd & räddning

Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet där fallrisk föreligger.

Kursen hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Avsedd för alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger: plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar.

Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd. Inga förkunskaper krävs.