Heta arbeten

Har din personal den utbildning som krävs? Varje år startar många bränder p.g.a. slarv i samband med s.k. ”Heta arbeten”.

Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med heta arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska heta arbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell.

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Heta arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brandskyddsföreningen och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.

Vi genomför regelbundet utbildningar i Heta arbeten. Anmäl dig gärna till ett av våra öppna event Vi kan också genomföra kursen på plats på ditt företag (minst 6 deltagare).

Kursen genomförs i samarbete med Trygghetspartner.