Liftutbildningar

Under utbildningen så går vi igenom teori och praktik. Utbildningen avslutas med med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

  • Liftens konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Arbetsmiljölagen, Föreskrifter, Skyldigheter mm
  • Praktik dvs körning av olika liftar