HLR/HLL

Hjärtstopp kan drabba vem som helst och när som helst. Med en hjärtstartare nära till hands ökar chansen att överleva med mer än 50%.

Under kursen lär sig deltagaren genom teoretiska och praktiska övningar hur man kontrollerar livstecken, utför Hjärt- & lungräddning, använder en halvautomatisk hjärtstartare (AED) samt avhjälper luftvägsstopp. Vid kursen eftersträvar vi alltid att använda en demo-maskin av samma typ som den hjärtstartare som aktuell verksamhet innehar.

Utbildningen säljs även som paket tillsammans med hjärtstartare från Philips eller Lifepak.

Utbildningen genomförs i samarbete med Trygghetspartner.