Sedan starten 2000 har vi varit en hörnsten för byggprojekt i hela Östergötland. Vårt utbud inkluderar kurser och träning inom användningen av vårt breda sortiment av hyrmaskiner, från byggmaskiner till tillfällig el och bodar. Våra kurser är utformade för att säkerställa att du har den kunskap och färdighet du behöver för att optimera användningen av våra maskiner, oavsett projektets storlek.

Vi är stolta över att erbjuda inte bara högkvalitativa maskiner utan också utbildning och support för att göra ditt byggprojekt smidigt och framgångsrikt. Kontakta våra experter eller besök någon av våra depåer för att få reda på mer om vårt utbildningsprogram och hur vi kan hjälpa dig att lyckas med ditt nästa projekt. ER Maskinuthyrning – din partner för kunskap och verktyg!

Kontakta oss på telefon, mail, eller varför inte på plats, för att få en prisuppgift för just ert utbildningspaket.

Telefonnummer: 011-10 25 40
E-post: info@ermaskinuthyrning.se

Besöksadress: Exportgatan 26, 602 28 Norrköping
Öppettider mån-fre 06:30-16:00

Liftutbildningar

Under utbildningen så går vi igenom teori och praktik

  • Liftens konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Arbetsmiljölagen, Föreskrifter, Skyldigheter mm
  • Praktik dvs körning av olika liftar

Avslutar med teoretiskt och praktiskt prov

Fallskydd & räddning

Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet där fallrisk föreligger.

 Kursen hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Avsedd för alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger: plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar.

 Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd. Inga förkunskaper krävs.

Ställning, allmän kurs

Denna kurs vänder sig till alla som leder, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter.

Vi går igenom teori och viss praktik

Med vår utbildning får ni kunskaper att minimera riskerna och förståelse för de lagar och regler som finns för att kunna arbeta med ställningar på ett korrekt och säkert sätt.

Säkra lyft

Kurs i säkra lyft för alla som ska arbeta som lastkopplare, signalman eller på annat sätt hantera och arbeta med lyft.

Med vår utbildning får du kunskaper att arbeta med lyftanordningar och lyftredskap för att göra säkra lyft.

 Du lär dig minimera riskerna och få förståelse för de lagar och regler som finns för att kunna genomföra säkra lyft på ett korrekt sätt.

Heta arbeten

Har din personal den utbildning som krävs? Varje år startar många bränder p.g.a. slarv i samband med s.k. ”Heta arbeten”.

Alla som yrkesmässigt utför, utfärdar tillstånd för, eller som agerar brandvakt vid brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat. Med heta arbeten menas arbete med verktyg eller maskin som alstrar värme eller gnistor – och som därmed kan orsaka brand. Exempel på typiska heta arbeten är. svetsning, lödning eller kapning med rondell

Vid utbildningen får kursdeltagaren kunskaper om de olika brandriskerna vid Heta arbeten, hur man kan förebygga brand och hur regelverket skall tillämpas. Utbildningsmaterialet är framtaget av Brandskyddsföreningen och efter avslutad kurs med godkänt resultat så utfärdas ett certifikat som är giltigt i fem år.

Vi genomför regelbundet utbildningar i Heta arbeten. Anmäl dig gärna till ett av våra öppna event Vi kan också genomföra kursen på plats på ditt företag (minst 6 deltagare).

Kursen genomförs i samarbete med Trygghetspartner

HLR/HLL

Hjärtstopp kan drabba vem som helst och när som helst. Med en hjärtstartare nära till hands ökar chansen att överleva med mer än 50%.

Under kursen lär sig deltagaren genom teoretiska och praktiska övningar hur man kontrollerar livstecken, utför Hjärt- & lungräddning, använder en halvautomatisk hjärtstartare (AED) samt avhjälper luftvägsstopp. Vid kursen eftersträvar vi alltid att använda en demo-maskin av samma typ som den hjärtstartare som aktuell verksamhet innehar.

Utbildningen säljs även som paket tillsammans med hjärtstartare från Philips eller Lifepak.

Utbildningen genomförs i samarbete med Trygghetspartner

Flera av våra kurser genomförs i stolt samarbete med Trygghetspartner